× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
زینت السادات پرپینچی
متریال:
رنگ روغن ونزور
ابعاد:
۸۰ × ۶۰ × ۳ سانتی‌متر
قیمت:
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
خانه ای در باغ
سال خلق:
۱۴۰۱
کد اثر:
۲۷۸۹
توضیحات:
قیمت ۵۰۰۰۰۰۰ میلیون هست ولی برای ثبت اثر ناچار ۳۰۰۰۰۰۰ میلیون گذاشتم

↓ اطلاعات بیشتر