هنرمند:
مريم تاجيك
متریال:
رنگ روغن روى بوم
ابعاد:
۴۰ × ۴۰ سانتی‌متر
عنوان اثر:
غم
سال خلق:
١٤٠٠
کد اثر:
۲۷۳۵

↓ اطلاعات بیشتر