× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
مريم تاجيك
متریال:
كنته روى مقوا
ابعاد:
۷۰ × ۵۰ سانتی‌متر
قیمت:
۹۵۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
نور
سال خلق:
١٣٩٩
کد اثر:
۲۷۲۹

↓ اطلاعات بیشتر