× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
امیرمحمد جنانی کردانی
متریال:
سیاه قلم
ابعاد:
۳۰ × ۳۰ × ۳ سانتی‌متر
قیمت:
۲۵۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
Hamadra
سال خلق:
۱۳۹۹
کد اثر:
۲۵۸۹
توضیحات:
این اثر توسط ابوالفضل صفی خانی کشیده شده است پرینت این اثر 150000 هزار تومان می‌باشد

↓ اطلاعات بیشتر