هنرمند:
نرگس کلیدری
متریال:
رنگ روغن و اکلریک روی بوم
ابعاد:
۴۰ × ۴۰ سانتی‌متر
قیمت:
۷۵,۵۵۰ تومان
عنوان اثر:
فرشته مهر
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۲۵۸۲
توضیحات:
باقاب

↓ اطلاعات بیشتر