هنرمند:
الهام بیدار
متریال:
آبرنگ روی مقوای واترکالر
ابعاد:
۲۵ × ۱۵ سانتی‌متر
قیمت:
۴۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
دختر آبرنگی
سال خلق:
۱۴۰۱
کد اثر:
۲۵۷۰

↓ اطلاعات بیشتر