× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
الهام بیدار
متریال:
مدادرنگی فابرکاستل روی فابریانو
ابعاد:
۴۵ × ۳۵ سانتی‌متر
قیمت:
۲۵۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
ضامن آهو
سال خلق:
۱۳۹۹
کد اثر:
۲۵۶۸
توضیحات:
کسب مقام اول استانی(این نقاشی)

↓ اطلاعات بیشتر