هنرمند:
فاطمه کاکایی
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۷۰ × ۵۰ سانتی‌متر
قیمت:
۲۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
انسان وزندگی
سال خلق:
۱۳۹۸
کد اثر:
۲۵۶۵
توضیحات:
این آثار به صورت مجموعه می باشد که درصورت تمایل خریدار قادر هستم انهارا هم نشان دهم

↓ اطلاعات بیشتر