× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
شیرین ملک پوش
متریال:
رنگ روغن روی چوب
ابعاد:
۴۸ × ۴۰ سانتی‌متر
قیمت:
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
الین
سال خلق:
۲۰۲۲
کد اثر:
۲۴۹۸

↓ اطلاعات بیشتر