× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
مریم رضایی
متریال:
رنگ روغن روی بوم فشرده
ابعاد:
۳۰ × ۴۰ سانتی‌متر
قیمت:
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
تتهایی( از مجموعه تنهایی اگزیستانسیالیسم)
سال خلق:
۱۳۹۹
کد اثر:
۲۴۵۵

↓ اطلاعات بیشتر