هنرمند:
مریم رضایی
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۳۰ × ۴۰ سانتی‌متر
عنوان اثر:
چشمهایش
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۲۴۵۳

↓ اطلاعات بیشتر