× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
درسا رضاییان
متریال:
ابرنگ و گواش
ابعاد:
۶۰ × ۴۰ سانتی‌متر
قیمت:
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
نقش پنهان
سال خلق:
۱۴۰۱
کد اثر:
۲۳۰۴

↓ اطلاعات بیشتر