هنرمند:
مهتاب پارسه
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۷۰ × ۵۰ سانتی‌متر
قیمت:
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
گلهای رنگی
سال خلق:
۱۳۹۹
کد اثر:
۲۲۵۳

↓ اطلاعات بیشتر