× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
فائزه خسروی
متریال:
رنگ روغن
ابعاد:
۶۸ × ۴۹ سانتی‌متر
قیمت:
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
امواج
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۲۰۵۳
توضیحات:
تابلو رنگ روغن🎨

↓ اطلاعات بیشتر