× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
مریم مهدی زاده
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۵۰ × ۳۵ سانتی‌متر
قیمت:
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
بانو زیبا
سال خلق:
۹۷
کد اثر:
۲۰۱۴

↓ اطلاعات بیشتر