× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
مریم مهدی زاده
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۸۰ × ۶۰ سانتی‌متر
قیمت:
۸۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
بالون های امپرسیونیس
سال خلق:
۹۷
کد اثر:
۲۰۱۲

↓ اطلاعات بیشتر