× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
سوگل جهانشاهی
متریال:
تکنیک مداد رنگی روی مقوای اشتنباخ سایز A4
ابعاد:
۲۹ × ۲۱ سانتی‌متر
قیمت:
۱۵۰ تومان
عنوان اثر:
میوه
سال خلق:
۱۴۰۱
کد اثر:
۱۹۹۰

↓ اطلاعات بیشتر