هنرمند:
مینا بهادر
متریال:
رنگ وروغن روی بوم
ابعاد:
۳۰ × ۷۰ سانتی‌متر
قیمت:
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
بازارهای سنتی هند
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۱۹۰۵
توضیحات:
این اثر متعلق به مجموعه بازارهای سنتی جهان است

↓ اطلاعات بیشتر