× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
امیرحسین بیطرف
متریال:
رنگ روغن روی مقوای بوم
ابعاد:
۲۹ × ۲۱ سانتی‌متر
قیمت:
۳۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
از مجموعه اسکلت
سال خلق:
۱۴۰۱
کد اثر:
۱۷۵۲

↓ اطلاعات بیشتر