× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
نگار توکل
متریال:
کنته و ذغال
ابعاد:
۲۵ × ۱۸ سانتی‌متر
قیمت:
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
پدربزرگ
سال خلق:
۱۴۰۱
کد اثر:
۱۷۱۴

↓ اطلاعات بیشتر