× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
حسین حکاک
متریال:
رنگ روغن
ابعاد:
۱۳۰ × ۴۰ × ۳ سانتی‌متر
قیمت:
۵۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
طبیعت
سال خلق:
۱۴۰۱
کد اثر:
۱۶۵۶

↓ اطلاعات بیشتر