× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
محمد شیخی
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۴۰ × ۳۰ × ۳ سانتی‌متر
قیمت:
۷۵۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
دختر گل فروش
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۱۶۵۰
توضیحات:
دختر گل فروش داستانی در پس این نقاشی وجود دارد دختری که در فقر زندگی میکند برای این که بتواند زندگی کند درخیابان ها گل میفروشد

↓ اطلاعات بیشتر