× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
حنانه حسنی
متریال:
اکرلیک‌روی‌بوم‌
ابعاد:
۵۰ × ۵۰ سانتی‌متر
قیمت:
۴۰۰ تومان
عنوان اثر:
دخترک..
سال خلق:
۱۳۹۸
کد اثر:
۱۶۱۶

↓ اطلاعات بیشتر