× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
اذر فدکی
متریال:
رنگ روغن
ابعاد:
۳۰ × ۳۰ سانتی‌متر
قیمت:
۹۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
پسرک نجار
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۱۵۷۷

↓ اطلاعات بیشتر