هنرمند:
اذر فدکی
متریال:
رنگ وروغن
ابعاد:
۳۵ × ۲۵ سانتی‌متر
قیمت:
۷۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
انتظار
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۱۵۷۵

↓ اطلاعات بیشتر