هنرمند:
عباس امانت
متریال:
کاغذ کاهی و راپید
ابعاد:
۱۰ × ۱۰ × ۱ سانتی‌متر
قیمت:
۲۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
تکامل
سال خلق:
عباس امانت
کد اثر:
۱۵۴۴
توضیحات:
بدون شرح

↓ اطلاعات بیشتر