هنرمند:
نعیمه سیدی
متریال:
رنگ و روغن روی بوم
ابعاد:
۴۳ × ۲۵ × ۲ سانتی‌متر
قیمت:
۳۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
هتل اسپیناس
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۱۵۱۱

↓ اطلاعات بیشتر