× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
مینا مهتابی
متریال:
رنگ روغن وپاستل
ابعاد:
۷۰ × ۵۰ سانتی‌متر
قیمت:
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
منظره
سال خلق:
۱۳۹۰
کد اثر:
۱۴۹۰

↓ اطلاعات بیشتر