× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
ادیسه لطفی
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۵۰ × ۷۰ سانتی‌متر
قیمت:
۷۵۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
راز هستی
سال خلق:
۱۳۹۰
کد اثر:
۱۴۲۸

↓ اطلاعات بیشتر