× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
رضا حسنی
متریال:
رنگ روغن و بوم
ابعاد:
۱۲۰ × ۶۰ × ۲ سانتی‌متر
قیمت:
۱۰ تومان
عنوان اثر:
رنگ روغن
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۱۴۱۸
توضیحات:
تابلو رنگ روغن سبک هایپررئال قاب شده قیمت تابلو 10میلیون تومان (نکته: art_20_reza ثبت شده رو تابلو با نرم افزاره و روی تابلو اصلی وجود نداردو ادرس پیج بندس)

↓ اطلاعات بیشتر