× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
رضا حسنی
متریال:
رنگ روغن روی بوم دیپ
ابعاد:
۶۰ × ۴۵ × ۴ سانتی‌متر
قیمت:
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
رنگ روغن
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۱۴۱۲
توضیحات:
نقاشی رنگ روغن سبک مدرن کارشده روی بوم دیپ(بدونه نیاز به قاب)

↓ اطلاعات بیشتر