× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
اشكان رادمان
متریال:
رنگ روغن
ابعاد:
۷۰ × ۵۰ × ۲ سانتی‌متر
قیمت:
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
گلدان
سال خلق:
١٤٠٠
کد اثر:
۱۳۷۷

↓ اطلاعات بیشتر