× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
سوسن حاجی پور
متریال:
مداد کنته و زغال
ابعاد:
۲۹ × ۲۹ سانتی‌متر
قیمت:
۶۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
پیرمرد و غم
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۱۲۹۹

↓ اطلاعات بیشتر