× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
الینا سطوتی
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۵۰ × ۴۰ × ۲ سانتی‌متر
قیمت:
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
مادر
سال خلق:
۹۶
کد اثر:
۱۲۳۰
توضیحات:
سیک امپرسیونیسم

↓ اطلاعات بیشتر