× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
نوید محنتی
متریال:
راپید.خودکار.کاغذ
ابعاد:
۱۳ × ۲۰ × ۱ سانتی‌متر
قیمت:
۲۰۰ تومان
عنوان اثر:
رنج
سال خلق:
۱۳۹۹
کد اثر:
۱۱۹۰

↓ اطلاعات بیشتر