× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
سبا کرمی
متریال:
پاستل گچی رو مقوا
ابعاد:
۲۵ × ۳۳ × ۲ سانتی‌متر
قیمت:
۱۷۵,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
Earth
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۱۱۶۶

↓ اطلاعات بیشتر