هنرمند:
نوشین بهمن
متریال:
رنگ روغن
ابعاد:
۹۰ × ۶۰ × ۱ سانتی‌متر
قیمت:
۵۵۰ تومان
عنوان اثر:
زن و طوطی
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۱۱۵۵
توضیحات:
سبک مدرن

↓ اطلاعات بیشتر