× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
نوشین بهمن
متریال:
رنگ روغن روی بوم
ابعاد:
۶۰ × ۶۰ × ۱ سانتی‌متر
قیمت:
۵۵۰ تومان
عنوان اثر:
نقاشی کلاسیک فرشته
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۱۱۵۳
توضیحات:
بدون قاب این قیمت میباشد

↓ اطلاعات بیشتر