هنرمند:
تاخیر اجل
متریال:
رنگ روغن
ابعاد:
۴۰ × ۲۰ × ۶۰ سانتی‌متر
قیمت:
۲۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
مکافات عمل
سال خلق:
دوشب پیش
کد اثر:
۱۱۳۷
توضیحات:
توضیح خاصی ندارم

↓ اطلاعات بیشتر