× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
مهسا حیدری
متریال:
رنگ روغن
ابعاد:
۴۲ × ۲۹ × ۱ سانتی‌متر
قیمت:
۲۵۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
Flowers in ocean
سال خلق:
۱۴۰۰شهریور
کد اثر:
۱۱۲۸

↓ اطلاعات بیشتر