× نمایشگاه گروهی فرآمد دوم ››› مشاهده آثار ×

هنرمند:
میلاد یساری
متریال:
گرد برنز روی پارچه
ابعاد:
۱۴ × ۱۴ سانتی‌متر
قیمت:
۱۰۰,۰۰۰ تومان
عنوان اثر:
گرد برنز
سال خلق:
۱۴۰۰
کد اثر:
۱۰۰۲

↓ اطلاعات بیشتر